hälsa

Om hälsa

Med begreppet hälsa syftar jag till både fysiskt och mentalt välbefinnande.

För att uppnå detta är det flera delar i vårt liv som spelar in och påverkar. Det är därför jag tycker om att se hälsa ut ett holistiskt perspektiv, ett helhetsperspektiv.

Det innebär att både vårt yrkesliv, fritid, sociala relationer, ekonomiska situation, kost, självbild, sjukdom/frånvaro av sjukdom, återhämtning, träning m.m. är viktiga pusselbitar att vara observant på och få i balans för en god upplevd hälsa.

När vi ses, digitalt eller fysiskt, för konsultation innan vi börjar vår resa tillsammans kommer jag därför ställa lite övergripande frågor för att få en helhetsbild av vem du är, var du befinner dig och hur vi på bästa sätt ska få dig dit du vill.

ta första steget nu

Kontakta mig för frågor eller bokning!